O Fundacji

Podaruj Uśmiech

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” jako organizacja non-profit OPP (organizacja pożytku publicznego) od 2005 r. wspiera niepełnosprawnych podopiecznych, którymi głównie są dzieci m.in. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego rehabilitację i edukację; organizację aktywnego wypoczynku czy dofinansowanie operacji mając nadzieję na przywrócenie uśmiechu na ich twarzach. Współpracuje i pozostaje w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy (m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Ośrodek „Stecrom” w Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie).
W swojej działalności stara się realizować jak najwięcej z założonych celów wpisanych w KRS fundacji, jednak aby było to możliwe, potrzebuje wsparcia z Państwa strony.

Również dla Campió ważna jest społeczna strona biznesu, z tego też powodu od 2018r. nawiązaliśmy współpracę z fundacją „Podaruj Uśmiech” i co miesiąc przekazujemy część wartości sprzedaży produktów Mr.Ming na rzecz podopiecznych fundacji.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
ul. Płocka 5A
81-535 Gdynia
NIP: 586-21-60-247
KRS: 0000245254

Nazwa banku i nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966